Коронки

Обикновено зъбите се възстановяват с коронки, когато са силно разрушени, девитализирани ( умъртвени ), фрактурирани или се цели подобряване на естетиката. В съвременната стоматология се използват главно циркониеви , керамични или метало-керамични корони.

Какви са етапите на лечение?

  •  При първото посещение зъбите се изпиляват и се вземат отпечатъци, с помощта на които в лаборатория се изготвят временните коронки.
  • Второто посещение обикновено е в рамките на същия ден. Циментират се временните корони и след оценка на точността им и естетичните изисквания на пациента, се поръчват постоянните корони. Постоянните конструкции обикновено се изработват по първия отпечатък. Временните коронки са важен етап от лечението, тъй като поддържат необходимото място за постоянните, като служат за запазване на препарационната граница.
  • При третото посещение, коронките вече са напълно готови и се циментират с постоянен цимент.

 Виж цени на зъбни коронки