При загуба на зъб се налага възстановяване на освободеното място, тъй като с времето костта там се стопява, а съседните зъби се накланят към празното пространство. С времето това води до афункция, а често и до тяхното разклащане.

Липсата на един или повече зъби също така води и до промяна в дъвкателното налягане, което поемат останалите зъби и често се стига до лечения и екстракции предизвикани от това. Промяна в дъвкателната функция, неизменно води до промяна в дъвкателните мускули и в ставата.

 

Тези процеси налагат своевременното поставяне на импланти или мостови конструкции, чрез които ще се запази свободното място. 

Мостовете са конструкции ,създадени да заместят един или повече липсващи зъби. Те се закрепват за съседните, на принципа на зъбните коронки, а в областта на липсващото място е мостовото тяло. Мостовете се фиксират неподвижно в устата. Етапите на работа и материалите са същите като при коронките.

Виж цени за мостови конструкции